Česky English Deutsch

Nabídka autorizovaného architekta

Mám dlouholetou praxi v oblasti projektování a architektonických návrhů včetně realizace staveb a interierů, zajišťování investorské činnosti, vykonávání stavebně technického a autorského dozoru, inženýrské činnosti a spolupráce v tendrové oblasti při výběru dodavatelů. Součástí mé profesní praxe je koordinace projektů, zajišťování subdodávek projekčních a dodavatelských včetně ekonomické koordinace při realizaci staveb.

Cílem mé profesní praxe je poskytnutí seriozní odborné činnosti dle požadavků investora s kompletním servisem služeb, pružného zajištění výběru projektových subdodávek dle rozsahu požadavků a finančních možností klienta a autorský dozor nad jejich koordinací. Pro stanovování nabídkové ceny mám tak možnost poskytnout minimální režijní náklady.

V REFERENCÍCH najdete některé projekty, které jsem sám dělal nebo se na nich podílel.

Reklama: