Česky English Deutsch

Nabízíme Vám:   KONCEPCE

· Bezplatná cenová nabídka
· Konzultace s klientem, obhlídka staveniště
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Zpracování architektonické a urbanistické studie, včetně variant řešení
· Vypracování 3D modelu v počítačové vizualizaci
· Zabezpečení průzkumů, konzultace s veřejnoprávními orgány
· Zabezpečení výběru staveniště, koordinace výběru subdodavatelů
· Bezplatný nabídkový propočet dodávky stavby a interierů

Reklama: