Česky English Deutsch

Nabízíme Vám:   PROJEKCE

· Vypracování dokumentace k územnímu řízení
· Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů
· Obstarání rozhodnutí o umístění stavby
· Vypracování dokumentace pro stavební řízení + rozpočet stavby
· Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů
· Obstarání stavebního povolení
· Vypracování dokumentace pro provedení stavby + konečný rozpočet stavby
· Autorský dozor nad dodržením koncepce podle dokumentace

Reklama: