Česky English Deutsch

Naše  REFERENCE

V letech 1989 a 1990 jsem byl zaměstnán v SPÚO (Státní projektový ústav obchodu) a od roku 1990 v soukromé architektonicko – projekční kanceláři jako vedoucí projektant.

V roce 1994 jsem složil autorizační zkoušky a obdržel velkou autorizaci v oblasti architektonických návrhů, projektování, vykonávání autorského a technického dozoru investora v oblasti investičních záměrů.

Ke své činnosti využívám počítačového vybavení pro kreslení v AutoCADu a 3D Studiu VIZ R3 pro prostorovou interierovou a exterierovou vizualizaci.

Reklama: