Husar & Partners

ING. ARCH. ROMAN HUSÁR & partners
autorizovaný architekt ČKA 02118
IČ: 49484257

ING. ARCH. ANETTE HUSÁROVÁ
IČ: 09380132

projekční a dodavatelský atelier
tel: +420 604 427 757
tel: +420 739 929 616

Oblá 409/41
634 00, Brno

atelierarchitekta@gmail.com
www.architect-partners.com