Husar & Partners

Projekt řešil investiční záměr investora realizovat na severozápadním okraji Prahy "Obchodní a servisní centrum", při Obci Postřižín, v návaznosti na dálnici D8. Tato lokalita je určena pro prodej a servis stavebních  strojů značky Liebherr s nutnou funkcí obchodní administrativy. Jedná se o solitérní kompaktní objekt, který svým výrazem a hmotou navazuje na image společnosti Liebherr.

Objekt provozně-servisního střediska sestává ze tří částí. Z administrativní části, ze servisní části a z výhledové servisní části.

Hmotové řešení včetně výrazu  vychází z jednotného evropského výrazového charakteru firmy Liebherr. Jedná se o jednoduchou kompaktní hmotu, která jednotně propojuje administrativu a servis. Odlišení administrativní a servisní části je dáno charakterem a členěním okenních a dveřních výplní včetně použití obkladového opláštění. Horizontalita oken administrativní části, která materiálově sestává z hliníkových profilů, působí sjednocujícím charakterem a výrazově vytváří pocit stability a spolupráce, což zapadá do jednotného výrazového „image“ firmy Liebherr. Snahou architekta je tento výrazový prvek vnést i do interieru. Sjednocujícím vnitřním prvkem v administrativní části je prezentační stěna, probíhající přes 3 podlaží , na kterou navazují chodby ve formě galerie s přístupem do jednotlivých kanceláří, obíhající ze tří stran centrální přístupové schodiště. Tato dispozice umožňuje, zvláště ve 3NP, maximálně využít obestavěný prostor  i nad jinak nevyužitou skladovou částí. Výrazové propojení  administrativní a servisní části je řešeno nejen z exterieru, ale i z interieru, a to formou částečného prosklení v oddělující vnitřní  stěně administrativy od servisního provozu. Dojde tak k výrazovému propojení servisní části do administrativy, která jistě bude sehrávat důležitou roli zvláště při obchodních jednáních.

Rok realizace

2011

Klient

LIEBHERR

Lokace

Praha, Czech Republic

Odvedená práce

LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum
LIEBHERR Praha – servisní a administrativní centrum