Husar & Partners

Rajská budova je situována v areálu školy VŠE na Žižkově. Navržena sedmipatrová stavba s prostorem dvojpatrové dvorany s jednotlivými přednáškovými místnostmi s velkou posluchárnou. Součástí  stavby komplexu Rajské budovy je zmodernizovaná budova menzy, která patří mezi moderní velkoobjemové stravovací zařízení. Slavnostbího otevření se účastnil prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult.

Rok realizace

2005

Klient

VŠE Praha

Lokace

Praha, Czech Republic

Odvedená práce

Návrh a realizace

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA – RAJSKÁ BUDOVA