Husar & Partners

Architektonický ateliér, pod vedením autorizovaného architekta Roman Husára, vykonává profesní činnost od roku 1993 v oblastech:

KONCEPČNÍ A PROJEKČNÍ ČINNOSTI

 • Architektonické studie a 3D vizualizace exteriéru a interiéru
 • Projektování staveb, rekonstrukce, návrhy interiérů, koordinace projektových prací, odborné architektonické návrhy, objemové studie, inženýrská činnost, stavební management, technický dozor, projektový management, řízení staveb, konzultační a poradenská činnost.
 • Projektování elektroinstalací, vodovodů, kanalizací, plynu, vytápění.a dalších profesí.
 • Projektování a posuzování požární ochrany staveb.
 • Statika pozemních staveb betonových, ocelových dřevěných, speciální zakládání budov - pilotáž a mikropilotáž, posuzování statiky a stability objektů.
 • Technické průzkumy stávajících staveb a jejich vyhodnocování.
 • Zahradní a krajinářské úpravy pozemků stávajících i jako součást stavby.
 • Poradenství k Vašemu záměru, včetně určení ceny projekčních prací a odhadu Vaší stavební investice.
 • Ochrana životního prostředí (E.I.A.).
 • "Velká autorizace“ v oblasti architektonických návrhů, projektování, vykonávání autorského a technického dozoru investora v oblasti investičních záměrů.
 • Zajištění výkonu generálního projektanta - koordinace projektů, subdodávek projekčních a dodavatelských včetně ekonomické koordinace při realizaci staveb a interierů.

REALIZAČNÍ ČINNOSTI

 • Řízení a realizace staveb a interierů
 • Koordinace dodavatelských subdodávek
 • Ekonomie staveb
 • Investiční poradenství se zajištěním ochrany investic
 • Kontrola skutečné prostavěnosti při realizaci staveb a interierů.